Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Hodnocení na internetu

Naše škola umožňuje nahlédnout rodičům do průběžného slovního hodnocení dětí. Bližší informace naleznete v připojeném dokumentu. Přihlašovací údaje rodiče dostanou od třídních učitelů. Přihlašovací stránku naleznete zde.