Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Vyhlášení přijímacích řízení na střední školu

Kombinované lyceum 2. kolo- informace naleznete zde.

Reprodukční grafik 2. kolo - informace naleznete zde.

Obory s talentovou zkouškou 3. kolo - informace naleznete zde.