Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou-školní rok 2016/2017

 Bližší informace naleznete zde.