Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Ukázka z vyučování 16. 4. 2015-přesunuta na 28. 4. 2015

ukazka-z-vyucovani