Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Lyceáni v archivu

Ve čtvrtek 26. února jsme v rámci epochy informatiky navštívili s 10. třídou lycea Archiv bezpečnostních složek v Praze. Se studenty jsme se seznámili se strukturou archivů, které pracují na území republiky a s obsahem jejich fondů. Probrali jsme též způsob třídění informací a orientaci v nich. Paní doktorka Bílková, která byla naší průvodkyní, nás zaujala především tím, že nám k několika svazkům vyprávěla příběh s nimi spjatý. Naučila nás za suchými zprávami vidět osudy jednotlivých lidí. Měli jsme možnost v ruce držet původní vyšetřovací svazky smrti Jana Palacha, z nichž byly informace použity například při přípravě filmu Hořící keř. Prohlédli jsme si též fotodokumentaci se srazů "problémové mládeže" a drželi jsme v ruce archiválie spjaté s osobou protektorátního kolaboranta Emanuela Moravce. Celý výklad na všechny zúčastněné silně zapůsobil a mimo informací o archivářství jsme mohli nahlédnout i do naší nedávné historie a uvědomit si, že naše současná doba, i když v sobě nese mnoho nedokonalostí, nabízí v perspektivě delší historie velkou míru svobody, za což můžeme být opravdu vděčni.

Jiří Šíp