Večer pro růži v 10. třídě

Náš první společný večer s růží

Dne 12. 11. 2014 se ve waldorfské škole konal „Večer s růží". Po třídních schůzkách jsme se s rodiči sešli v 11. třídě, která již byla připravena, občerstvení bylo nachystané a všichni čekali jen na náš přednes básní. Rodiče byli velice zvědaví a natěšení na naše výstupy a nervozita byla znát. Přednesli jsme své básně a úvahy. Zadané téma bylo Podzim, ale každý jsme to pojali po svém. Večer byl zajímavý a příjemný pro všechny. Naše básně byli velice hezké, růži nakonec vyhrála Anna Marie Čechová.

Večer jsme zakončili zpěvem a poté se pomalu rozešli s příjemným pocitem.


Podle nás to byl skvělý večer a těšíme se na příště. Chceme poděkovat pí. uč. Machutové, která vše zařídila a zorganizovala a byla nám velikou podporou!

 

Děkujeme. 10. třída waldorfského lycea