Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Třídní schůzka 10. a 11. třídy 11. a 12. 11. 2014

Třídní schůzka 10. třídy se koná 12. listopadu od 17 hodin.

Třídní schůzka 11. třídy se koná 11. listopadu od 17 hodin.