Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Den poezie 11. a 12. listopadu 2014

den-poezie

 

 

Letošní 16. ročník festivalu Den poezie proběhne po celé České republice ve dnech 8. - 24. listopadu. Festival se koná od roku 1999 na památku narození Karla Hynka Máchy (17. 11. 1810). Příbramské waldorfské lyceum se účastní poprvé a hned dvěma literárními večery:

úterý 11. listopadu 2014 od 18.30 hodin Literární večer s růží - poezie a hudba studentů 11. třídy

středa 12. listopadu 2014 od 18.30 hodin Literární večer s růží - poezie a hudba studentů 10. třídy

Srdečně zveme všechny naše příznivce z řad rodičů, učitelů a přátel. O vítězi rozhodnete Vy. Nejlepší práce bude odměněna růží.

Připraveno drobné pohoštění.