Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Machři 2014

machri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldorfská škola v Příbrami se zapojila do 6. ročníku celostátního projektu Machři roku. Tento projekt je zaměřený na popularizaci a obnovu prestiže učňovského školství a vznikl jako reakce na stávající vývoj v tomto odvětví.
Střední školy a učiliště prezentovaly v Sokolově tyto obory: truhlář, strojní mechanik, elektrikář a instalatér. Naši školu představili učni oboru umělecký truhlář /František Škoula a František Svoboda/ v doprovodu učitelů Rostislava Antona a Jaroslava Šimůnka.