Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Frankenstein na jevišti v angličtině

8. října jsme se se studenty 11. ročníku vydali na představení Frankenstein podle literární předlohy Mary Shelley. Hru provedla divadelní solečnost TNT Theatre Britain, která pravidelně na podzim vyráží na vropské turné - je tvořená profesionálními herci z Velké Británie, takže studenti si kromě hereckých výkonů mohli též vychutnat i skvělou angličtinu. Aby hra studenty bavila, bylo v ní i několik komických gagů, ovšem ke konci se hercům podařilo předat i něco z otázek knihy - jakou má člověk zodpovědnost za svá "stvoření", jak se lze vyrovnat s existenciální osamělostí, kam směřuje civilizace neohlížející se na duši člověka, kam nás přivede technicistní a zbožštěný "pokrok"? Tyto a další otázky si mohli klást i naši studenti.

Právě 11. třída bude 14.11. na Malé scéně Divadla Příbram hrát své představení, cimrmanovský Záskok - tímto vás na něj srdečně zveme.

Jiří Šíp