Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Třídní schůzky 7. - 11. třídy

Třídní schůzky 7. - 9. září se konají 29. září od 17.00 hodin.

10. třída má schůzku 10. září od 17.00 hodin.

11. třída má schůzku 9. září od 17.00 hodin.