Třídní schůzky středního stupně

16. ledna se konají od 17 hodin třídní schůzky pro učňovské obory 1. ročníku a pro 4. ročník.

20. ledna se konají od 17 hodin třídní schůzky pro třídy první ročník lycea a pro druhý a třetí ročník.