Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Třídní schůzky středního stupně

16. ledna se konají od 17 hodin třídní schůzky pro učňovské obory 1. ročníku a pro 4. ročník.

20. ledna se konají od 17 hodin třídní schůzky pro třídy první ročník lycea a pro druhý a třetí ročník.