Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 6. ledna

Výsledky  přijímacího řízení ze dne 6. ledna 2013 naleznete zde.