Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Změny v rozvrhu hodin

Od 2. prosince platí nové verze rozvrhů. Věnujte prosím pozornost případným změnám.