Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Třídní schůzky 9. - 13. třídy

Třídní schůzky 9. - 13. třídy se konají 21. listopadu 2013 od 17:00 hodin.