Třídní schůzky střední školy 8. 1. v 17.00

Třídní schůzky střední školy se konají 8. 1. od 17.00 v Dlouhé ulici č. 163 (levý vchod).

Na schůzkách budou přítomni učitelé středního stupně, kteří Vám sdělí prospěch Vašich dětí za 1. pololetí tohoto roku.