Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Školská rada

Členové školské rady:

Učitelé-Jitka Romanutti, Ivan Bukovský

Rodiče-Adam Navrátil, Radka Balíková

Zřizovatel-PaeDr. Vladimíra Slavíková, Josef Chamula