Zveřejnění výsledků přijímacího řízení-informace pro rodiče

Informace naleznete zde.