Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Výsledky příjímacího řízení na obor lyceum a reprodukční grafik

Výsledky příjímacího řízení pro obor Lyceum naleznete zde.

Výsledky příjímacího řízení pro obor Reprodukční grafik naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 talentová zkouška - I. kolo – 8. leden 2019

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 talentová zkouška - I. kolo – 8. leden 2019 naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 talentová zkouška - I. kolo, 2. běh – 15. leden 2019

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 talentová zkouška - I. kolo, 2. běh – 15. leden 2019 naleznete zde.