Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

Informace naleznete zde.

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro za jištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhlášku naleznete zde.

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhlášku napeznete zde.