Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

2. termín přijímacích zkoušek na obor kombinované lyceum a reprodukční grafik

Informace naleznete zde.