Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

Informace naleznete zde.