Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přihlášky na obor reprodukční grafik a kombinované lyceum

Přihlášky na obor reprodukční grafik a kombinované lyceum podávejte do 1. 3. 2018 na adresu školy. Příhlášky a další informace naleznete na webu MŠMT - zde.