Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace k přijímacímu řízení na obory kombinované lyceum a reprodukční grafik pro rok 2019/2020

Informace naleznete zde.

2. termín přijímacích zkoušek na obor kombinované lyceum a reprodukční grafik

Informace naleznete zde.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou pro rok 2019/2020

Informace nalezete zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

Informace naleznete zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor Kombinované lyceum

Informace naleznete zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacích zkoušek na obor kombinované lyceum a reprodukční grafik

Informace naleznete zde (kombinované lyceum) a zde (reprodukční grafik).

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na obor Kombinované lyceum

Informace naleznete zde.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na obor Reprodukční grafik

Informace naleznete zde.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

Informace naleznete zde.

Kódy oborů pro vyplnění přihlášky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kód a název oboru vzdělávání: 78-42-M/06 Kombinované lyceum.

Zpracování podle RVP pro obor Kombinované lyceum.

Kód a název oboru vzdělávání: 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář.

Zpracování podle RVP pro obor Umělecký truhlář a řezbář.

Kód a název oboru vzdělávání: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Zpracování podle RVP pro obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Kód a název oboru vzdělávání: 34-53-H/01 Reprodukční grafik.

Zpracování podle RVP pro obor Reprodukční grafik.

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro za jištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhlášku naleznete zde.

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhlášku napeznete zde.