Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

3. kolo přijímacího řízení na obor Reprodukční grafik

Informace naleznete zde.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou -přijímání ke studiu ve školním roce 2017/18 (nástup od 1. 9. 2017)

Informace naleznete zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obor Reprodukční grafik

Informace naleznete zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obor Kombinované lyceum

Informace naleznete zde.

VYHLÁŠENÍ 1.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro studijní obor 78-42-M/06 Kombinované lyceum přijímání ke studiu ve školním roce 2017/18 (nástup od 1. 9. 2017)

Informace naleznete zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou -přijímání ke studiu ve školním roce 2017/18 (nástup od 1. 9. 2017)

Informace naleznete zde.

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro studijní obor 34-53-H/01 – Reprodukční grafik přijímání ke studiu ve školním roce 2017/18 (nástup od 1. 9. 2017)

Informace naleznete zde.

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhlášku napeznete zde.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou -přijímání ke studiu ve školním roce 2017/18 (nástup od 1. 9. 2017)

Informace naleznete zde.