Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhlášku napeznete zde.

Novinky na středním stupni