Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Metodická příručka pro tvorbu maturitní práce

Metodickou příručku pro tvorbu maturitní práce naleznete zde.