Informace pro rodiče I. ročníku k adaptačnímu kurzu

Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích učňů v desáté třídě Waldorfské střední školy v Přibrami. Každý rok je tradicí setkat se na informativní schůzce 10. třídy k organizaci nadcházejícího školního roku. Letos bychom některé věci rádi předběžně zorganizovali touto elektronickou cestou. Týká se to především adaptačního týdne. První třídní schůzku pak navrhuji domluvit v prvním školním týdnu. 
 
Nabízí se nám skvělá příležitost strávit adaptační týden 10. třídy v Chorvatsku. Máme  zajištěný umělecký program, stravu i dopravu. Detaily kurzu Vám zasílám níže. Prosím o potvrzení účasti kvůli konečnému počtu účastníků na tento mail. Odjezd je plánován na neděli 10. 9., příjezd v sobotu 15. 9. Cena se odvíjí od počtu účastníků a je uvedena níže.
 
Předem děkuju za spolupráci a těším se na rychlou odezvu
Zuzana Angelová
zástupce ředitele
Waldorfská škola Příbram
 

Harmonogram školního roku 2017/2018

Informace naleznete zde.

Dokumenty a formuláře

Zde naleznete oficiální dokumenty školy.

Na střední škole je realizován Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram. Školní vzdělávací program obsahuje ŠVP Waldorfské lyceum,ŠVP Umělecký truhlář a řezbář, ŠVP Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram
Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu
• Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů
Řád školy, prevence rizikového chování žáků a omlouvání nepřítomnosti žáků a podmínky pro uvolňování z vyučování (platné od 1. 9. 2017)
Školní program EVVO pro rok 2017/2018

Vzory-formuláře:

Žádost o uvolnění z vyučování-krátkodobé
Posudek o zdravotní způsobilosti
Prohlášení o bezinfekčnosti
Žádost o přestup na jinou střední školu