Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Harmonogram školního roku 2017/2018

Informace naleznete zde.

Dokumenty a formuláře

Zde naleznete oficiální dokumenty školy.

Na střední škole je realizován Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram. Školní vzdělávací program obsahuje ŠVP Waldorfské lyceum,ŠVP Umělecký truhlář a řezbář, ŠVP Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram
Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu
• Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů
Řád školy, prevence rizikového chování žáků a omlouvání nepřítomnosti žáků a podmínky pro uvolňování z vyučování (platné od 1. 9. 2017)
Školní program EVVO pro rok 2017/2018

Vzory-formuláře:

Žádost o uvolnění z vyučování-krátkodobé
Posudek o zdravotní způsobilosti
Prohlášení o bezinfekčnosti
Žádost o přestup na jinou střední školu