Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Chcete se podílet na vzniku biodynamické farmy? Inzerce

A4 plakát

Den otevřených dveří 17. 1. 2018

DOD WSS