Oáza klidu a pohybu

Oklipo 2013

V tomto roce skončilo tříleté období povinné udržitelnosti projektu Oklipo.

Můžeme tedy zhodnotit projekt i z hlediska přínosu pro školu. Využívání herních prvků dětmi je maximální. Hřiště je navštěvováno i veřejností. Máme z toho radost.

V průběhu uplynulých tří let byl vybudován odtokový kanál v šířce celého chodníku u horní branky, který zamezuje vyplavování štěrku.

Zároveň byly zhotoveny tři stupně u altánku pro bezpečnější pohyb v tomto svahu.

Dvěma kamennými zídkami byl rozdělen svažitý terén v prostoru pěstitelských prací.

Přes travnatou plochu byly umístěny nášlapné kameny.

Dále byl prostor obohacen o kamenný kruh s odpočinkovou lavičkou.

Také byla zhotovena brána z proutí.

V rámci akce Walden byl vysazen javor, který má poskytnout žádoucí stín.

Hrací prvky pravidelně kontrolujeme, opravujeme a v tomto roce byly obnoveny nátěry.

Ke Dni Země 2013 byly vybudovány záhony s růžemi a levandulí u hlavního vchodu.

Do budoucna bychom rádi umístili v zahradě malé kamenné pítko pro ptáky.

V epoše stavitelství, které prožívá třetí třída, jsou v plánu tyto další úpravy: hrací domek, zastřešení lavic, kamenné lavice na nádvoří a vybudování nové pece.

Další informace k projetku Oklipo naleznete na starých stránkách školy.