Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace k přijímacímu řízení - důležité!

 
MILÍ UCHAZEČI O OBOR KOMBINOVANÉ LYCEUM A REPRODUKČNÍ GRAFIK,
 
ZMĚNILI JSME TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. TÝKÁ SE TĚCH Z VÁS, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ K 2. KOLU V 1. ŘÁDNÉM TERMÍNU. PŮVODNÍ TERMÍN BYL STANOVEN NA 15. 5. 2019, NYNÍ JE 26.4. 2019 OD 9.00 V HORNICKÉ ULICI.
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, KOLEGIUM ŠKOLY
 

Příspěvky do Společnosti WŠ Příbram 2017/2018

Vážení a milí rodiče,

jménem Společnosti Waldorfské školy Příbram Vás zdravím v tomto školním roce. Jako každý rok, i letos je hlavním cílem a účelem naší společnosti podporovat školu, kterou navštěvují Vaše děti.

Jak jistě víte, waldorfská škola je výjimečná tím, že se zaměřuje na děti jako na individuality. Důraz je kladen nejen na znalosti a vědomosti, ale hlavně na rozvoj osobnosti jako celku, umělecký rozvoj našich dětí je nedílnou součástí výuky. V tomto školním roce by měla ve většině tříd pokračovat výuka eurytmie, která k waldorfskému školství neodmyslitelně patří. Abychom mohli zajistit kvalitní výuku, potřebujeme vedle kvalitních učitelů také dobré materiální podmínky k výuce. Na naší škole používáme přírodní materiály a pomůcky k výuce. To stojí nemalé peníze a to, co škola dostává od státu, na to bohužel nestač&iacu te;. Zde se snaží pomáhat naše společnost - letos budeme například přispívat na eurytmii, finančně zajišťujeme návštěvy mentorů a podporujeme různé třídní a školní projekty nebo pomáháme vybavovat školu pokud se škole peněz nedostává.

To jsou důvody, proč bych Vás i letos chtěl požádat o včasné zaslání peněz do třídních fondů. Jde o 2 000 Kč ročně (v první třídě 3 000 Kč - třída má mnohem více výdajů), které se dělí na dvě části: první část zůstane třídě (1 000 Kč, první třída 2 000 Kč), druhá část bude použita na výše zmíněné potřeby. S třídním fondem hospodaří třídní učitel a zajišťuje přehled výdajů tak, aby rodič mohl na třídních schůzkách nahlížet, jak je s penězi nakládáno. Druhá část peněz bude použita zejména na podporu výuky, jak bylo zmíněno výše. I tyto výdaje je možné kontrolovat na transparentním účtu společnosti.

Příspěvky se hradí na účet naší společnosti, která peníze, včetně třídních fondů, spravuje. Použijte prosím následující platební údaje:
číslo účtu: 2900450030/2010 (Fio banka)
variabilní symbol: třída, kterou dítě navštěvuje (1-9 ZŠ, 10-13 SŠ, 14 MŠ)
zpráva pro příjemce: uveďte jméno dítěte (nutné pro identifikaci platby)

Peníze je možné zaplatit najednou nebo ve dvou splátkách - na začátku prvního a druhého pololetí.

Prosíme, myslete na to, že pokud příspěvek nezaplatíte, vaše děti jsou dotovány rodiči ostatních dětí! Všem, kdo už příspěvek v letošním školním roce zaplatili, děkujeme. Na požádání Vám v lednu vystavíme potvrzení o zaplacení příspěvku (formálně půjde o dar společnosti), celou částku si tak budete moci odečíst od základu daně z příjmu v daňovém přiznání, potvrzení můžete odevzdat i ve mzdové účtárně, kde Vám dar zohlední při ročním zúčtování daně z příjmu.

Společnost Waldorfské školy zřídila také sociální fond Waldorfské školy Příbram. Z tohoto fondu máme v plánu podporovat sociálně slabší děti (například pomoci financovat hory, školu v přírodě apod.), případně pomáhat v nenadálých situacích. V minulém školním roce jsme mohli díky dárcům zaplatit sociálně slabším dětem školu v přírodě, účast na školním kurzu nebo výletu. Prosíme, zvažte Vaše finanční možnosti, budeme rádi za každý příspěvek. Potvrzení o příspěvku Vám rádi vystavíme.
číslo účtu: 2700450028/2010 (Fio banka)
do zprávy pro příjemce jméno dárce

Jakékoli dotazy k financím prosím směřujte na Janu Čechovou – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 739 085 966.

Členové Společnosti Waldorfské školy Příbram Vás rádi přivítají ve svém kruhu. Scházíme se každý první čtvrtek v měsíci v 17 hodin v ateliéru školy. Můžete zde řešit záležitosti okolo školy či přiložit ruku ke společnému dílu. Jste srdečně zváni, všichni tvoříme jedno společenství – děti, rodiče a učitelé.

Za Společnost Waldorfské školy Příbram Vám děkuje
Vratislav Balík
předseda rady Společnosti

a za Waldorfskou školu Příbram
Robert Žák
ředitel školy