Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Valná hromada Společnosti 4. 4. 2019

Pozvánku a program naleznete zde.

Přihlášku do Společnosti naleznete zde.

Novinky za Společnosti