Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Rada Společnost 17. 6.

Vážení a milí členové,

zvu Vás na radu naší Společnosti, která bude ve čtvrtek 7.6. v 17:00 v ateliéru školy.

Navrhovaný program:
1) Informace o dění ve škole + informace z kolegia 
2) Zhodnocení školního roku + co vyplynulo z kulatého stolu
3) Organizační změny ve společnosti
4) Ostatní a různé 

Pokud máte nějaké další věci do programu, dejte mi prosím vědět.

Vratislav Balík
předseda Společnosti Waldorfské školy Příbram

Novinky za Společnosti