Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Zápis z Valné hromady Společnosti WŠ

Zápis z Valné hromady konané dne 23. 3. 2017 naleznete zde.

Novinky za Společnosti