Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Zápisy z Valných hromad

Zde naleznete veškeré zápisy z Valných hromad Společnosti Waldorfské školy Příbram.

Zápis z Valné hromady 2005 - pdf

Zápis z Valné hromady 2006 - pdf

Zápis z Valné hromady 2007 - pdf

Zápis z Valné hromady 2008 - pdf

Zápis z Valné hromady 2009 - pdf, Výroční zpráva za rok 2008 - pdf, Návrh na rozpočet na rok 2010 - pdf

Zápis z Valné hromady 2010 - pdf, Výroční zpráva za rok 2009 - pdf

Zápis z Valné hromady 2011 - pdf

Zápis z Valné hromady 2012 - pdf

Zápis z Valné hromady 2017 - pdf

Novinky za Společnosti