Rada Společnosti 5. 4. 2018

Vážení a milí členové,

zvu Vás na radu naší Společnosti, která bude ve čtvrtek 5.4. v 17:00 v ateliéru školy.

Navrhovaný program:
1) Informace o dění ve škole + informace z kolegia 
2) Plánování kulatého stolu  + návrh na uspořádání školní ankety (téma Koncepce  a cíle školy) - Eva Křížová
3) Budoucnost jarmarků - jarní jarmark jinak?
4) Jarní brigády - včelín a OKLIPO
5) Ostatní a různé

Pokud máte nějaké další věci do programu, dejte mi prosím vědět.

Vratislav Balík
předseda Společnosti Waldorfské školy Příbram