Valná hromada 22. 3. 2018

Program k nalezení zde.

Plná moc pro případ absence k nalezení zde.