Rada Společnosti 7. 9. 2017 od 17.00

Program:

1) Informace o dění ve škole + informace z interního kolegia
2) Stav příspěvků a financí společnosti

3) Návrh na financování "supervize" pro učitele

4) Ostatní a různé