Seminář s Regulou Schmid 21. - 23. 3. 2014

regula

 

Protože jsme si kladli otázky o našem keltském původu, požádali jsme profesorku ze Švýcarska paní Regulu Schmid o víkendový kurs na téma „Keltové."
V průběhu kurzu jsme navštívili ve vyprávění a mýtech Irsko, Portugalsko i Španělsko. Toto cestování doplňovalo pohybové umění eurytmie, kde jsme prožívali živly: teplo, vodu, vzduch a zemi. A při umělecké činnosti jsme si vypracovali hliněný návrh mince, který jsme po přenesení do sádry odlili v cínu.
A jak spolu tyto činnosti souviseli a co bylo onou pověstnou červenou nití?
Právě Keltové v nás.