Momentky z Waldenu 2012

Po dlouhodobých přípravách se první říjnovou sobotu událo na Waldorfské škole Příbram veliké hemžení. Již od osmé hodiny ranní probíhalo chytání benefiční akce WALDEN, která naplno propukla o desáté hodině a skončila po páté hodině odpolední. Walden 13
Celý den nás provázela skvělá živá hudba, mnohá pěkná loutková a pololoutková divadélka, vtipný arabský bazaar, workshopy, prodej stánkový a mnoho dobrého jídla a pití. Tančilo se, zpívalo, obchodovalo, povídalo, setkávalo a tvořilo, a to vše ve více než příjemné atmosféře, kterou po celou dobu konání podtrhovalo úžasné podzimní počasí.

Walden 16Akce WALDEN měla za cíl získat charitativním způsobem finanční prostředky na podporu projektů Waldorf One World a OKLIPO. OKLIPO dalo vzniknout školnímu hřišti v prostorách naší školy. Projekt Waldorf One World sbírá peněžní prostředky a podporuje dílčí projekty spjaté s pedagogikou Rudolfa Steinera po celém světě.

Závěr samotné akce korunovalo slavnostní zasazení nového stromu v prostorách zahrady Waldorfské školy.

Velký dík patří všem zúčastněným a všem kteří přispěli, drobnou nebo více než drobnou finanční částkou, či jiným nezanedbatelným způsobem.

Celkově se nám podařilo získat 13 651Kč.Walden 73
Jmenovité poděkování patří následujícím osobám a institucím:

Rostislav Anton – tvorba plakátu a dalších propagačních materiálů a dovoz stánků, Příbramská tiskárna, s. r. o. – tisk propagačních materiálů, Zahradnictví Obora – dárce stromu, zajištění veškerého zázemí k jeho zasazení a darování materiálu k workshopu „Tlustiště“, Jaroslav Melša, starosta Dobříše – zapůjčení prodejních stánků, Martina Hourová – lektorka kruhových tanců, Jarmil Brynda a Filip Balík – dovoz a stavba stánků, Luboš Pecha - fotograf akce, Marie Štulcová - organizátorka ukázky latinsko - amerických tanců, Ivan Bukovský – vytvoření reklamního banneru, Alena Mašiková – propagace akce v médiích, koordinace dílčích potřeb, Jiří Kolečko – dárce knižního fundu na bazaar, skupina ProVokace Folk – hudební podbarvení akce, Radka Balíková, Lenka Kosařová, Eva Ostřížková, Kristian Ostřížek – organizátoři akce. Byl - li někdo opominut, omlouváme se, ozvěte se.

Walden 53Další dík patří všem ochotným lidem, kteří se chopili některých z rukodělných stánků či jinak pomáhali při organizaci, všem účinkujícím, veliký dík patří dětem, které akci zpěvem a tanci zahajovaly a dětem, které pomáhaly při přípravě!

Organizátoři