Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Letní sborníček

 Poupátko vydalo pro jánskou dobu malou knížku říkadel, písniček, receptů, prstovek, atd.

 Ke stažení je k dispozici zde (formát .pdf).