Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Rodinné centrum Poupátko

1Milí rodiče,

Vítáme vás na stránkách mateřského centra, které je projektem Společnosti waldorfské školy Příbram. Nabízíme pravidelná setkávání pro rodiče s malými dětmi (od miminek přes batolátka až po předškolní děti), poskytujeme také podpůrný program pro těhotné ženy. Velkou výhodou setkávání je, že počet přítomných je menší skupina, což u možňuje individuální přístup, poklidnou socializaci dětí a pohodovou atmosféru.

Hlavní program:

pravidelně každý týden

úterý 9 - 12 hod - Hrajeme si, zpíváme (kroužek s básničkami, písničkami, tvoření)

(možné přijít v průběhu, dop. nejpozději v 9:50, lze domluvit i dřívější příchod v 8:30 - napsat při rezervaci) 

rezervace na program - formou SMS den předem nutná

 tel.čísle: 608 531 701

Další nabídka:

středa co 14 dní 18 - 20:30 Podpůrná skupina pro těhotné, tel.: 604 55 40 25

2. čtvrtek v měsíci 9 - 11:45 Setkání nosících maminektel: 777 690 123, 

Kurzy šití bottel.:  777 669 748 

Kurzy vázání dětí do šátku, tel.: 777 690 123

(rezervace a případné dotazy u lektorek)

2

Kde : v prostorách domečku družiny Waldorfské školy Příbram, Hornická 327, v zahradě MŠ Kličkova vila

(projdete zahradou - hřištěm školy, vpravo nahoře je branka, domeček se nachází v zahradě Kličkovy vily MŠ). Branku musíme zamykat v 10 - 12h (bezpečnostní důvody školy), pokuste se tedy přijít do té doby.

Cena : příspěvek činí

80 Kč/rodinu, je možno koupit pernamentku na 10 vstupů/700 Kč. (příspěvek je dobrovolný, pokud máte nouzi, je možné se domluvit)

Kontakty: Petra Marková 608 531 701,

           Eva Střídová 724 944 046

 

Podrobněji o nás:

Hrajeme si, zpívámeKroužek s básničkami a písničkami, vyrábění z přírodních materiálů,

- bezpečný prostor pro vzájemnou inspiraci, podporu a předávání zkušeností, kde děti dostávají přiměřené podněty a zažívají, jak funguje společenství

- pro děti od miminek až po předškolní věk (nejčastěji se jedná o děti kolem 18 měs.)

- kroužek s tancem, zpěvem, říkánkami a prstovými hrami, zpívání s jednoduchými nástroji v duchu waldorsfké pedagogiky v denním, týdenním i ročním rytmu a prožívání tradičních svátků

- možnost tvořivé činnosti z přírodních materiálů, rodiče mohou vyrobit hračky pro své děti, děti mohou také tvořit (obvykle tvoří starší děti)

- předávání poznatků o harmonickém vývoji dětí i celé rodiny, informace o zdravém životním stylu

- obohacení dětí o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, postupné zvykání si na dětský kolektiv v přátelském a inspirativním prostředí vzájemné důvěry

kontakty:  

Setkání nosících maminekmaminky hlavně miminek a batolat, které spojuje zájem o kontaktní rodičovství, nošení dětí, kojení,....sdílejí své zkušenosti a někdy si i zatančí s miminky v šátku, fb skupiny zde : https://www.facebook.com/pg/satkovanipribram/photos/?ref=page_internal , kontakt: Markéta Pavlásková, tel: 777 690 123, 

Těhotenská podpůrná skupina s dulouneformální příprava na vědomý porod a mateřství skrze sebe-poznávání a sdílení. Relaxace, naladění na miminko, povídání a příjemné posezení u šálku čaje pro těhotné případně i čerstvé maminky s miminky. Náplň posezení se odvíjí od individuálních potřeb zúčastněných , kontakt: Mgr. Lucie Kušnírová, tel: 604 55 40 25, www.laskakporodu.cz

Pravidelné kurzy:

Kurzy šití bot -  Denisa Skalická učí šít barefoot boty, pásky, obvykle víkend.

Kurzy vázání dětí do šátku - Markéta Pavlásková

Protože fungujeme při škole, v době prázdnin a svátků nemáme otevřeno.

Historie a bližší seznámení: Rodinné centrum je projektem občanského sdružení Společnost waldorfské školy Příbram, jehož členy jsou rodiče a přátelé waldorfské školy. Poupátko vzniklo v červnu 2003 z aktivity několika maminek malých dětí, které se začaly společně pravidelně scházet a snažily se se svými dětmi tvořivě a smysluplně prožívat dobu své mateřské dovolené.

1 Od začátku je spojoval zájem o waldorfskou pedagogiku, kterou považují za velmi blahodárnou pro své děti. (Zvláště v dnešní době, kdy doba dětství je neustále uměle zkracována a přeintelektualizovaný a přetechnizovaný svět se snaží nesmyslně urychlit dětský vývoj.) Zajímavostí je, že z této aktivity se také zrodila současná Mateřská škola při Waldorfské škole Příbram

http://waldorf.pb.cz/materska-sk (jedna z učitelek stála u zrodu našeho centra).

Waldorfská pedagogika nabízí laskavý, individuální přístup s hlubokým respektem k dětskému vývoji, vyhýbá se urychlování dětí, má láskyplný vztah k přírodě - obklopuje děti přírodními materiály k životu, tvorbě i hraní, omezuje na minimum technické podněty (reprodukovaná hudba, tv, počítače, zvuky strojů v okolí,...), vytváří kolem dětí hřejivou náruč, kde mohou být sami sebou. Rodiče u nás tvoří společenství plné vzájemného přátelství, podpory a otevřenosti. Mohou se svěřit se svými výchovnými otázkami a často společně najdeme odpověď. Více zde http://files.naruc.webnode.cz/200003171-106be11658/Co%20je%20waldorfska%20pedagogika.doc

Pokud to počasí dovolí, trávíme čas s dětmi venku v přírodě na Svaté hoře. Protože jsou děti malé, tak jen v době teplé a slunečné program z domečku prožijeme venku na louce - takto probíhá téměř každé setkání v měsíci červnu (objednaným maminkám dáváme samozřejmě včas vědět, kde nás hledat formou SMS)...

Rodinné centrum Poupátko možnost využívat pro svoji činnost velmi hezký prostor domečku Waldorfské školy. 

. 2

Zdrojem finančních prostředků pro rodinné centrum Poupátko jsou příspěvky návštěvníků a výtěžek z prodeje vlastních výrobků na jarmarku Waldorfské školy. Peníze jsou použity pro nákup čaje, kávy, výtvarného materiálu, materiálů pro dílny, pomůcky a literaturu. Naše lektorky pracují dobrovolně, z lásky k dětem, nadšení pro jejich zdravý a šťastný vývoj, z touhy podpořit v dnešní době už tak ohroženou pozici rodin... za to jim patří velký dík...18

Po odborné stránce spolupracuje rodinné centrum s Asociací českých waldorfských mateřských škol, Kruhem mateřských center pracujících na principech waldorfské pedagogiky a s holandskou nadací Helias zastoupenou Cornelisem Boogerdem. Provozovatelky centra se pravidelně vzdělávají na seminářích Kruhu waldorfských mateřských center https://www.ikruh.cz/, které zahrnují odborné přednášky pro vychovatele nejmenších dětí. Dvakrát ročně tyto semináře jsou i pro rodiče malých dětí, tedy je možnost se něco zajímavého dozvědět a prožít podnětné chvíle v prostorách waldorfské mateřské školy v Praze 6, v kruhu podobně naladěných rodičů a vychovatelů z celé republiky. Na tyto semináře pravidelně zveme naše rodiče.

 

 

 

PICT0004

 

Více o maminkách umožňujících provoz centra: 

Těmto ženám patří velký dík, protože pracují pro naše centrum jako dobrovolníci :). Bez takových maminek bychom nemohli existovat...

Denisa Skalická - maminka 2 dětí (waldorfská ZŠ a MŠ), zkušená v šití barefoot bot, ovčích panenek a různých hraček z přírodních materiálů

Markéta Pavlásková, DiS - maminka 2 dětí (lesní MŠ), její aktivita spojuje rodiče, kteří nosí svá dítka v šátku či nosítku, většinou jsou to maminky miminek a batolat. Markéta je vzdělaná v celé problematice nošení dětí v šátku, wald.pedagogice prvního sedmiletí (3 letý seminář) http://www.awms.cz/trilete-studium/, v cvičení s dětmi v šátku či nosítku https://www.facebook.com/satkovanipribram/.

 

Lucie Kušnírová - dula, maminka 2 synů, doprovází ženy v těhotenství, při porodu i poporodním období, spoluorganizátorka příbramského týdne Respektu k porodu, zajímá se o přírodu a bylinky 

 

 

3