Přihláška pro děti z jiných mateřských škol pro umístění dětí v době letního provozu

Potřebujete potvrzení od lékaře které v období od 1. do 31. května doneste do mateřské školy spolu s kopií evidenčního listu. Přihlášku naleznete zde.