Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Těšíme se na vás

Přijďte se potěšit do našeho centra při nových programech - šití bosobotek s Denisou Skalickou, to je fenomén! Sledujte naše stránky, o připravených kurzech včas informujeme - nebo kontaktujte přímo Denisu a budete dostávat pravidelné informace.

 

Děkujeme, těšíme se na vás :)