Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

vánoční prázdniny

RC Poupátko oznamuje vánoční prázdniny společně se školou bude uzavřeno, uvidíme se v novém roce, těšíme se na vás!