Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

RC POUPÁTKO se navrací k původním termínům setkávání

RC Poupátko s radostí oznamuje návrat k původním termínům pravidelných setkávání v úterý - z provozních důvodů školy byla tato setkávání v tomto školním roce dočasně přesunuta na pondělky. Tedy těšíme se na vás, rodiče malých dětí a zveme vás do našeho centra.

 

Aktuální program v říjnu:

 

středa 18.10. 18-20:30 Podpůrná skupina pro těhulky s dulou

 

čtvrtek 19.10. 8:30-11 h Tvořivý čtvrtek

 

úterý 24.10. 9-12 h Hrajeme si, zpíváme