Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

ŽIVOT V POUPÁTKU V ROCE 2013

ŽIVOT V POUPÁTKU V ROCE 2012

POUPÁTKO NA SVATÉ HOŘE

SLAVNOST

OVEČKY

ŽIVOT V POUPÁTKU

LOUTKY

JARMARK

HOSTINA

DIVADLO O SEMÍNKU

POUPÁTKOVSKÁ MIMČA

AKVARELOVÉ ČAROVÁNÍ