Školní dokumenty

Vnitřní organizační řád
Školní řád mateřské školy (platný od 1. 1. 2015)
Provozní řád mateřské školy