Zápis do mateřské školy

zápis 2019 - 20 leták

 

Informace pro zájemce o mateřskou školu


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/20 proběhne v sobotu 11. května 2019 od 10.00 do 16.00 hodin v prostoru budovy mateřské školy na adrese Nám. Dr. J. Theurera 261, 26101 Příbram II.

S sebou je nutné mít:
- občanský průkaz zákonných zástupců
- rodný list dítěte
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení zde)
- potvrzení o řádném očkování dítěte od lékaře, které je součástí žádosti (ke stažení zde)

 

Kritéria pro přijetí:
Přednost pro přijetí do mateřské školy má:
- dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona
- dítě s trvalým bydlištěm spádové oblasti Příbram
Dalšími kritérii jsou:
- kapacita mateřské školy
- věk dítěte

 

Organizace zápisu:
V den zápisu bude přijata žádost o přijetí do mateřské školy a proběhne rozhovor se zákonnými zástupci dítěte.