Stanovená kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/19

Kritéria naleznete zde.